Monday, July 7, 2008

love :ആകുന്നു ജീവിതത്തിന്റെ സത്ത / ഒരു ജന്മവാസനയാണത്/ "രണ്ടു പേര് പരസ്പരം കണ്ണില്‍ കണ്ണില്‍ നോക്കിയിരിക്കുന്നതല്ല , ഒരേ വീക്ഷണ കോണില്‍ ലോകത്തെ കാണാന്‍ ശ്രമിക്കലാണ്"

( എന്ന് !)

No comments: